Жеке деректерді өңдеуге қатысты саясат
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
Осы дербес деректерді өңдеу саясаты Қазақстан Республикасының 21.05.2013ж. № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңының талаптарына сәйкес жасалған және дербес деректерді өңдеу тәртібін және Теңшеулер Галереясы (бұдан әрі – Оператор) дербес деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды.

1. Оператор адамның және азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарының сақталуын, оның ішінде жеке өміріне қол сұғылмаушылық, жеке және отбасы құпиясы құқықтарын қорғауды өз қызметін жүзеге асырудың аса маңызды мақсаты мен шарты ретінде қояды.

2. Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператор https://capital-city.kz/ веб-сайтына кірушілер туралы ала алатын барлық ақпаратқа қолданылады.
САЯСАТТА ҚОЛДАНЫЛАТЫН НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР
1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу - дербес деректерді есептеу техникасы құралдарының көмегімен өңдеу;

2. Дербес деректерді бұғаттау - дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (дербес деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болатын жағдайларды қоспағанда);

3. Веб-сайт – https://capital-city.kz/ желілік мекенжайы бойынша интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ға және дерекқорларға арналған бағдарламалардың жиынтығы;

4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі - дерекқорларда қамтылған дербес деректердің және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

5. Дербес деректерді иесіздендіру - нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын іс-әрекеттер;

6. Дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, өшіруді қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) жиынтығы;

7. Оператор – дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңделетін дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;

8. Дербес деректер - https://capital-city.kz/ веб-сайтының белгілі бір немесе анықталған пайдаланушысына тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;

9. Пайдаланушы - https://capital-city.kz/ веб-сайтының кез келген келушісі;

10. Дербес деректерді ұсыну - белгілі бір тұлғаға немесе белгілі бір тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

11. Дербес деректерді тарату - дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беруге) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге де тәсілмен қол жеткізу мүмкіндігін беруге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;

12. Дербес деректерді трансшекаралық беру - дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

13. Дербес деректерді жою - дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, нәтижесінде дербес деректер біржола жойылатын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.
ОПЕРАТОР ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ КЕЛЕСІ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІН ӨҢДЕЙ АЛАДЫ
1. Тегі, аты, әкесінің аты;

2. Телефон нөмірлері;

3. 1.      Сондай-ақ сайтта интернет-статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Аналитика және басқалар) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді (оның ішінде «cookie» файлдарын) жинау және өңдеу жүргізіледі.

4. Жоғарыда келтірілген деректер бұдан әрі Саясат мәтіні бойынша Дербес деректердің жалпы ұғымымен біріктірілген.
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ

1. ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ.

2. Сондай-ақ, Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен түрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы Операторға marketing.team@bk.ru электрондық пошта мекенжайына «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» белгісімен хат жібере отырып, ақпараттық хабарламаларды алудан әрқашан бас тарта алады.

3. Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналатын Пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері сайттағы Пайдаланушылардың іс-әрекеттері туралы ақпарат жинауға, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсартуға қызмет етеді.
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін оларды толтырған және/немесе Пайдаланушы https://capital-city.kz/ сайтында орналасқан арнайы нысандар арқылы дербес жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыра отырып және/немесе Операторға өзінің дербес деректерін жібере отырып, Пайдаланушы осы Саясатпен өзінің келісімін білдіреді.

2. Оператор пайдаланушы браузерінің өлшемшарттарында рұқсат етілген жағдайда Пайдаланушы туралы иесіздендірілген деректерді өңдейді («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ, САҚТАУ, БЕРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУДІҢ БАСҚА ДА ТҮРЛЕРІНІҢ ТӘРТІБІ

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру арқылы қамтамасыз етіледі.

1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес адамдардың дербес деректеріне қол жеткізуіне жол бермейтін барлық ықтимал шараларды қабылдайды.

2. Қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

3. Қолданыстағы заңнаманы орындаумен байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

4.Жеке деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз. Пайдаланушы Операторға marketing.team@bk.ru электрондық поштасы арқылы Оператордың электрондық мекенжайына «Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» белгісімен хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады.
ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ БЕРУ

1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыру басталғанға дейін аумағына дербес деректерді беруді жүзеге асыру болжанатын шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе дербес деректер субъектісі тарапы болып табылатын шартты орындаған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.
ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1. Пайдаланушы marketing.team@bk.ru электрондық поштасының көмегімен Операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.

2. Пайдаланушы marketing.team@bk.ru электрондық поштасының көмегімен Операторға хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктемені ала алады.

3. Саясаттың өзекті нұсқасы еркін қолжетімділікте Интернет желісінде https://capital-city.kz/policy-kz/ мекенжайы бойынша орналасқан.